woensdag 25 juni 2014

Beste vrienden kameraden,

vanaf heden wordt deze blog terug opgestart.
in de komende weken word deze up to date gemaakt en dit alles om jullie nog beter te kunnen dienen.
hou onze blog in de gaten.

abvv cnh zedelgem

vrijdag 30 december 2011

HET ABVV CNH TEAM WENST U EN UW FAMILIE EEN GOED EINDEJAAR TOE EN EEN SPETTEREND 2012 TOE

zaterdag 17 september 2011

In de metaalsector bedraagt de syndicale premie voor 2011
110 euro, voor de leden die in orde zijn met hun syndicale bijdrage wordt de premie uitbetaald in de week van 1 november 2011.

Namens de ABVV militanten

donderdag 5 mei 2011

VERLOFGELD 2011

Het verlofgeld voor het jaar 2011 wordt gestort in de week van 1 juni 2011.

Namens de ABVV MILITANTEN


maandag 2 mei 2011

Verslag comite 27 april 2011

Kort verslag CPBW 27/04/2011Arbeidsongevallen
In de maand maart zijn er 4 arbeidsongevallen gebeurd met werkverlet. Het objectief is 0,66.
Er waren 80 medische verzorgingen, het obj is 13,97. Vanaf 1 januari tot en met eind maart zijn er al 9 arbeidsongevallen gebeurd en 184 medische verzorgingen .


Mobiliteit
Op dinsdag 3 mei gaat een vergadering door van werkgeverszijde. Daar zal een volgende datum bepaald worden om een nieuwe mobiliteitsvergadering te laten doorgaan..
Deze maand zal men de motorstallingen bekijken om eventueel uit te breiden .Heel het project moet nog uitgewerkt worden voor zowel geb. 01 als voor geb. 39


Trilhamer dorssectie
Er is een proef gedaan met 5 assen, die waren succesvol. Ze zullen meer proeven doen op die manier.


Verwarming tent en andere werkplaatsen
Vorig comité is er een overzicht gevraagd van alle kachels die moeten vervangen of hersteld worden. Van de 3 nieuwe die besteld werden in 2010 zijn er nu reeds 2 geleverd. Dit jaar worden nog 2 nieuwe kachels besteld. Er is ook een mobiele kachel gevraagd, dit wordt nog bekeken.


Verhandeling van stuurwielen in de montage
Er is een versterkte dissel aangemaakt om de stuurwielen te vervoeren,ook de karren zelf zijn aangepast.
Er is een zwaardere lift bestelt om te helpen aan de achterkant van de montage (kant Tavernier) om elevators en andere zware stukken te vervoeren
Ook nog aan de achterkant van de montage, aan het sas, wordt de poort bekeken om terug te laten werken
Ze was al een tijd defect.


Verouderd liftenpark
Er is een project ingediend om een aantal liften te vervangen door nieuwe liften,maar eerst werden al de batterijen nagezien na het incident met de lift die uitgebrand is.


Meetingen gebouw 30
De directie heeft belooft om op vrijdag 29/04/2011 luchtmetingen te doen in de schilderij kanalen (geb.30).


Namens de ABVV Militanten

woensdag 12 januari 2011

Parkingproblemen late ploeg

PARKING PROBLEEM LATE PLOEG

Na meerdere malen aandringen van onze fractie bij de preventiedienst en de directie is er op de voorvergadering CPBW een voorstel gedaan om het probleem van het tekort aan parkeerplaatsen voor de late ploeg op te lossen.

De mensen van de late ploeg zullen hun auto op de parking van VAC kunnen zetten, zullen daar afgehaald worden om naar het bedrijf te komen.
Direct na hun lunchpauze, om 18.03, zullen ze met vervoer naar de parking VAC gevoerd worden om hun wagen terug op de CNH parking te plaatsen, zodat ze s’ avonds zonder vertraging kunnen vertrekken.

Dit voorstel zal volledig uitgewerkt worden op de mobiliteitsvergadering van vrijdag 21-01-2011.

Wij als ABVV zullen dit nauwlettend opvolgen!!!

Namens de militanten ABVV.

maandag 27 december 2010

Verslag comité december 2010

Kort verslag CPBW 22/12/2010

Arbeidsongevallen
In november waren er 2 arbeidsongevallen met werkverlet (21 van januari tot eind november) en 32 medische verzorgingen ( 375 van januari tot eind november).Het objectief voor 2011 is dit alles met 50% te verminderen.
Gedurende 2009 waren er 45 ongevallen met werkverlet en 764 medische verzorgingen.

Ombouw Leon Claeysstraat
Vanaf eind april begin mei zal er een ombouw gebeuren in de Leon Claeysstraat, dit gedurende 120 werkdagen.
De as van de baan zal 2,5 meter dichter tegen het bedrijf komen. De parking aan het Trevierencentrum en aan de populieren valt weg. Er komt een dubbel fietspad,aan de overkant, langs de huizen.
Mogelijks zal men enkele straten op de bedrijfsparking dienen vrij te houden voor het doorgaand verkeer.
Gedurende de werken zal er aan het industriegebied De Arend langs beide richtingen mogen ingereden worden. Via de Leon Claeysstraat zal men dan ook, gedurende de werken, linksaf mogen richting Torhout. De politie zal daar dan her verkeer leiden. Aan de Torhoutsesteenweg komt er een rechte oversteek,met middenberm,naar de Leon Claeysstraat. Aan geb.42 zullen er dan tijdelijk vrachtwagens binnenkomen. De werken zouden plaatsvinden in 4 fazen: Ruddervoordestraat tot bedrijfsbewaking (01).
Dan de bocht aan de bedrijfsbewaking,dan vanaf de bedrijfsbewaking tot het Groenhof en vervolgens vanaf het Groenhof tot aan de Torhoutsesteenweg.
De directie heeft geen plannen om de parking aan VAC terug open te stellen voor de werknemers.
Er zullen dus nog vele parkeerproblemen op ons afkomen in 2011, gezien ook de instroom van vele nieuwe werknemers.

Onveilige verpakkingen
We hebben aan de hand van foto’s nogmaals de onveilige verpakking van veel zware onderdelen aangeklaagd. Die dan soms nog in een kartonnen doos toekomen. Het is daarbij niet steeds evident is om die veilig te verwijderen.
Bij opslag van die dozen is het ergonomische aspect soms ver te zoeken.

Verwarming tent en andere werkplaatsen
Er werd nogmaals aangedrongen om de verwarmingsinstallaties, die regelmatig defect zijn, dringend te herstellen. Een risicoplanning zal opgemaakt worden.
Vele kachels zijn 20 à 30 jaar oud.

Herstel gevel van gebouw 22
De gevelwand langs de E-baan zal in januari hersteld worden.

Montage assen in dorssectie, veelvuldig gebruik van trilhamer
In januari zal het probleem van de onaanvaardbare geluidsoverlast aangepakt worden

Voetgangerszones
Waar de voetgangerszones belemmerd zijn zullen de teamleaders aangesproken worden. De liftchauffeurs zullen ook gesensibiliseerd worden om dit te voorkomen. De voorzitter stelt voor om bordjes met : “voetgangerszone niet bewandelbaar” te plaatsen. Wanneer het een structureel probleem is mag deze toestand niet blijven.

Ergonomie
Een werkgroep ergonomie zal in januari samengesteld worden om die dan in februari op te starten.

Trekkers zonder cabine
De vraag werd gesteld of iedereen met een trekker mag rijden. Het voorbeeld werd aangebracht van de trekker die het onderraam binnenbrengt: dat is moeilijk manoeuvreerbaar. Theoretisch is dit een veiligheidsfunctie. Het is de bedoeling van een opleidingsplan op te stellen en mensen op te leiden die opleidingen trekker zouden geven.

Kitkarren
Begin januari is het de bedoeling van de kitkarren te nummeren en te controleren.
Zo zouden ze moeten voldoen aan een minimum wielbasis en de hogere en zwaardere stukken een voldoende stabiliteit te geven. Het is de bedoeling in de controle een vast stramien te steken en aan de hand van de nummering dit bij te houden.

Verhandeling van stuurwielen op het einde van de montage
Er is een hefgereedschap gemaakt. Misschien best in de grond verankeren en de lay-out van de plaats veranderen.
Manueel verduwen van voormontages in geb. 39
Er is 1 kar binnen voor de rotor, er dienen nog enkele kleine aanpassingen te gebeuren:
De schakelkast wijzigen, de snelheid aan passen… De volgende kar is voor de motor.

Kaliber stuurplatform CS
Er werd gevraagd waarom het zolang duurt vooraleer er een oplossing komt om het stuurplatform te draaien in de voormontage. Er werd een hydraulisch zwenkkaliber extern ontworpen die echter veel te onstabiel blijkt. Nu dient deze firma terug te komen en zal er moeten nagezien worden om zo spoedig mogelijk tot een oplossing te komen.

Aan allen prettige eindejaarsfeesten en een gelukkig en gezond 2011

Namens de ABVV militanten Luc Lamsens